4 აპრილი-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
4 აპრილი-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ს.სუხჩაში მდ.ღარჩელაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა და ს. ზედა გორდში ყურაშვილების უბანში სავალი ნაწილის მარცხენა გვერდულის გაბიონის კედლის გამაგრების სამუშაოები იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=264118&lang=ge