6 აპრილი - შენობის დასრულების სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
6 აპრილი - შენობის დასრულების სამუშაოები
 

შენობის დასრულების სამუშაოები

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=226926&lang=ge