6 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
6 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები

„ვ.ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ რეაბილიტაციის (დასრულება), „ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის“ სახურავის რეაბილიტაციის, რუსთაველის ქუჩის პირველი შესახვევისა და რუსთაველის ქუჩის ბოლოში მინი სტადიონებისა და სკვერების შემორაგვის, გურამიშვილის ქუჩის მეორე შესახხვევის დასაწყისში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=261023&lang=ge