6 სექტემბერი- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
6 სექტემბერი- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=242541&lang=ge