6 თებერვალი - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
6 თებერვალი - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

კუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ძიძიგურების უბანში ქუჩის მოასფალტება

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293250&lang=ge