7 აპრილი - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის სოფელ დიდ კუხთან დამაკავშირებელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სტაბილიზაციის მეთოდის გამოყენებით - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
7 აპრილი - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის სოფელ დიდ კუხთან დამაკავშირებელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სტაბილიზაციის მეთოდის გამოყენებით

7 აპრილი - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის სოფელ დიდ კუხთან დამაკავშირებელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სტაბილიზაციის მეთოდის გამოყენებით

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=227023&lang=ge