7 აპრილი - ხონის მუნიციპალიტეტიუს სოფელ ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
7 აპრილი - ხონის მუნიციპალიტეტიუს სოფელ ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

7 აპრილი - ხონის მუნიციპალიტეტიუს სოფელ ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=226940&lang=ge