7 აპრილი - ქ. ხონში ბაგრატიონისა და ბარათაშვილის ქუჩების კვეთაზე, ქ. ხონში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქ. ხონში ვ.ბახტაძის ქუჩისა და სასპორტო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობისა და ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრის ტექნიკის დასაყენებელი სადგომის მოწყობის საპროექტო-სახარჯღაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
7 აპრილი - ქ. ხონში ბაგრატიონისა და ბარათაშვილის ქუჩების კვეთაზე, ქ. ხონში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქ. ხონში ვ.ბახტაძის ქუჩისა და სასპორტო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობისა და ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრის ტექნიკის დასაყენებელი სადგომის მოწყობის საპროექტო-სახარჯღაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქ. ხონში ბაგრატიონისა და ბარათაშვილის ქუჩების კვეთაზე, ქ. ხონში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქ. ხონში ვ.ბახტაძის ქუჩისა და სასპორტო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობისა და ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის ცენტრის ტექნიკის დასაყენებელი სადგომის მოწყობის საპროექტო-სახარჯღაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=227016&lang=ge