7 აპრილი - ქ. ხონში, წმინდა ნინოს ქუჩისა და სოფელ დედალაურის დამაკავშირებელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯღაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
7 აპრილი - ქ. ხონში, წმინდა ნინოს ქუჩისა და სოფელ დედალაურის დამაკავშირებელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯღაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

7 აპრილი - ქ. ხონში, წმინდა ნინოს ქუჩისა და სოფელ დედალაურის დამაკავშირებელი გზის მოწყობის საპროექტო-სახარჯღაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=227033&lang=ge