7 თებერვალი - კარტრიჯების მოწოდების უზრუნველყოფა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
7 თებერვალი - კარტრიჯების მოწოდების უზრუნველყოფა

კარტრიჯების მოწოდების უზრუნველყოფა

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=294158&lang=ge