8 იანვარი - სხვადასხვა დასახელების საკანცელარიო საქონლის მოწოდება 2018 წლის ბოლომდე - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
8 იანვარი - სხვადასხვა დასახელების საკანცელარიო საქონლის მოწოდება 2018 წლის ბოლომდე

სხვადასხვა დასახელების საკანცელარიო საქონლის მოწოდება 2018 წლის ბოლომდე

 იხ.ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=254240&lang=ge