8 იანვარი - ტონერიანი კარტრიჯების მოწოდება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
8 იანვარი - ტონერიანი კარტრიჯების მოწოდება

ტონერიანი კარტრიჯების მოწოდებ

იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=254261&lang=ge