8 მაისი-საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
8 მაისი-საინჟინრო მომსახურებები

საინჟინრო მომსახურებები იხ:ლინკზე

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=229772&lang=ge