9 ივნისი - ქ.ხონიქ.ხონი, მოსე ხონელის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ. - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55