ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური