18 ივლისი - იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ხონი, გურამიშვილის ქუჩაზე მდებარე 3083.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
18 ივლისი - იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ხონი, გურამიშვილის ქუჩაზე მდებარე 3083.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

 სარეალიზაციო ობიექტი წარმოადგენს გურამიშვილის ქუჩაზე  ცენტრალური საბავშვო ბაღის მიმდებარედ მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს,

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/457508