ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი