მაღალმთიანი-დასახლებების-განვითარების-სტრატეგია-2019-2023 - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
მაღალმთიანი-დასახლებების-განვითარების-სტრატეგია-2019-2023