მ ა თ ხ ო ჯ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
მ ა თ ხ ო ჯ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული

მათხოჯის დედათა მონასტერი

 

გამგებლის წარმომადგენელი: შალვა ხვინგია

                                                          ტელ: 599 17 21 07

 

სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში:    

მოსახლეობა  - 2 448

კომლი  -  853

კაცი  - 1152

ქალი  - 1296

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი

სოფლები:

მათხოჯი

ლეფილიე

სუხჩე

ხიდი