მერის ბრძანება დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
მერის ბრძანება დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ