ოქმი - სოფელი ქვედა გორდი - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ოქმი - სოფელი ქვედა გორდი