ოქმი- სოფელი ქვედა კინჩხა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ოქმი- სოფელი ქვედა კინჩხა