საკრებულოს სხდომის ოქმები 2017 - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
საკრებულოს სხდომის ოქმები 2017