საკრებულოს სხდომის ოქმები 2019 - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
საკრებულოს სხდომის ოქმები 2019