ბიუჯეტი

2020 წელი

2020 წლის ბიუჯეტის საწყისი ვერსია

2020წლისბიუჯეტის საბოლოო ვერსია

2020 წლის ბიუჯეტის 3 თვის მიმოხილვა

2020 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა

2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მიმოხილვა

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

2021წელი

2021 წლის ბიუჯეტის საწყისი პროექტი

2021 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული ვარიანტი

2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის მიმოხილვა

2021წლის ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა

2021წლის ბიუჯეტის 9 თვის მიმოხილვა

2021 წლის სარეზერვო ფონდი

 

2022წელი

2022 წლის ბიუჯეტის საწყისი პროექტი

2022 წლის დაზუსტებული ვარიანტი

2022 წლის ბიუჯეტის 3 თვის მიმოხილვა

2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა

2022წლისბიუჯეტის 9 თვის მიმოხილვა

2022 წლის სარზერვო ფონდი

 

2023 წელი

2023 წლის ბიუჯეტის საწყისი პროექტი

2023 წლის 3 თვის ანგარიში

SIGN IN

Forgot Password

X