ვაკანსია

ვაკანსიის N 78836

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
სამართლებრივი უზრუნველყოფის უფროსი სპეციალისტი
იხ.https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78836?active=1

ვაკანსიის N 78830

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი იხ.https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78830?active=1

ვაკანსიის N 78837

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსი სპეციალისტი
იხ.https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78837?active=1

ვაკანსიის N 78838

თანამდებობის დასახელება
მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება
სამშენებლო ზედამხედველობის უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
იხ.https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78838?active=1

 

SIGN IN

Forgot Password

X