მერი

ლადო ჯურხაძე

დაბადების თარიღი:   1977 წლის 17 ივნისი;

ელ.ფოსტა:lado.jurkhadze@khoni.gov.ge

ტელ:577 44 49 49

განათლება: 

1994-1998 სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და სამართალმცოდნეობის მეორად ფაკულტეტზე;

2001 წელს სწავლობდა „კავკასიის ბიზნესის სკოლის“ სამაგისტრო პროგრამაზე – MBA;

2016-2017 წლებში გაიარა „თავისუფალი უნივესიტეტის“ სასერტიფიკაციო პროგრამა CFM (Certified Financial Manager);

სამუშაო გამოცდილება:

1999 წ. სადაზღვეო კომპანია „ალდაგი“ – სადაზღვეო აგენტი;

2000-2006 წწ. „ენერგოგენერაცია“ ეკავა სხვადასხვა პოზიციები: იყო რიგითი ბუღალტერი, მთავარი ბუღალტერი, ფინანსური მენეჯერი;

2007 წ. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ – შიდა აუდიტორად ფინანსური განხრით;

2007 წ.   სს „ტრანსმშენი“ – ფინანსური დირექტორი;

2009-2017 წწ.  ჰოლდინგურ კომპანია „Caucasus Aautomotive Retail“ – ფინანსური დირექტორი;

2017 წლიდან ხონის მუნიციპალიტეტის მერი;

 ოჯახური მდგომარეობა:

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

SIGN IN

Forgot Password

X