აუდიტის ანგარიშები

 

 

2021 წელს აუდიტი განხორციელდა:

  1. ა(ა)იპ ხონის ისპორიული მუზეუმი
  2. ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა
  3. ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი ,,ხონი,,

 

2022 წელს აუდიტი განხორციელდა:

  1. ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი
  2. ა(ა)იპ ხონის საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლი
  3. ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური
  4. ა(ა)იპ ხონის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

SIGN IN

Forgot Password

X