სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 2021

ბრძანება № 39 64
დანართი-1-სოფლის კრებების ჩატარების გრაფიკი
დანართი-2-პასუხისმგებელი პირები
ბრძანება N 39 65
დანართი-1-სამუშაო ჯგუფის წევრთა ფუნქციები
სხდომის ოქმი -სოფელი გვაზაური
სხდომის ოქმი-სოფელი ქუტირი
სხდომის ოქმი -სოფელი დიდი კუხი
სხდომის ოქმი- სოფელი გვაზაური
სხდომის ოქმი- სოფელი გოჩა-ჯიხაიში
სხდომის ოქმი -სოფელი დიდი გუბი
სხდომის ოქმი- სოფელი პატარა კუხი
სხდომის ოქმი- სოფელი შუა გუბი
სხდომის ოქმი-სოფელი პატარა გუბი
სხდომის ოქმი-სოფელი გოჩა- ჯიხაიში
სხდომის ოქმი-სოფელი ბესიაური
სხდომის ოქმი-სოფელი დედალაური
სხდომის ოქმი-სოფელი კონტუათი
სხდომის ოქმი-სოფელი ნახახულევი
სხდომის ოქმი-სოფელი ჩუნეში
სხდომის ოქმი-სოფელი ლეფილე
სხდომის ოქმი-სოფელი სუხჩა
სხდომის ოქმი-სოფელი მათხოჯი
სხდომის ოქმი-სოფელი ახალბედისეული
სხდომის ოქმი-სოფელი ივანდიდი
სხდომის ოქმი-სოფელი უძლოური
სოფლის კრება – სოფელი რონდიში
სოფლის კრება -სოფელი ბანგვეთი
სოფლის კრება- სოფელი ზედა კინჩხა
სოფლის კრება- სოფელი საწულუკიძეო
სოფლის კრება- სოფელი ხიდი
ოფლის კრება-სოფელი გამოღმა ნოღა
სოფლის კრება-სოფელი გაღმა ნოღა
სოფლის კრება-სოფელი რონდიში
სოფლის კრება- სოფელი ქვედა კინჩხა
სოფლის კრება- სოფელი ღვედი
სოფლის კრება- სოფელი ძეძილეთი
სოფლის კრება- სოფელი საწისქვილო
სოფლის კრება- სოფელი გვაშტიბი
სოფლის კრება -სოფელი ქვედა გორდი
სოფლის კრება- სოფელი ზედა გორდი
სხდომის ოქმი- სოფელი ახალშენი

SIGN IN

Forgot Password

X