ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 2021

ბრძანება № 39 64
დანართი-1-სოფლის კრებების ჩატარების გრაფიკი
დანართი-2-პასუხისმგებელი პირები
ბრძანება N 39 65
დანართი-1-სამუშაო ჯგუფის წევრთა ფუნქციები
სხდომის ოქმი -სოფელი გვაზაური
სხდომის ოქმი-სოფელი ქუტირი
სხდომის ოქმი -სოფელი დიდი კუხი
სხდომის ოქმი- სოფელი გვაზაურისხდომის ოქმი- სოფელი გოჩა-ჯიხაიში
სხდომის ოქმი -სოფელი დიდი გუბი
სხდომის ოქმი- სოფელი პატარა კუხი
სხდომის ოქმი- სოფელი შუა გუბი
სხდომის ოქმი-სოფელი პატარა გუბი
სხდომის ოქმი-სოფელი გოჩა- ჯიხაიში
სხდომის ოქმი-სოფელი ბესიაური
სხდომის ოქმი-სოფელი დედალაური
სხდომის ოქმი-სოფელი კონტუათი
სხდომის ოქმი-სოფელი ნახახულევი
სხდომის ოქმი-სოფელი ჩუნეში

SIGN IN

Forgot Password

X