სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2022

ბრძანება სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

https://docs.google.com/document/d/1NVizCJjG_JFMrGpZ_gyXiXPqDGecMz9VN7eTIJQx2Z8/edit?usp=sharing

დანართი 1

https://docs.google.com/document/d/1SYKfUmDw5L09hwKK8Uh3M5KpvOHKQYg1/edit?usp=sharing&ouid=100120936352002954417&rtpof=true&sd=true

ბრძანება კრებების ინიცირების შესახებ

https://docs.google.com/document/d/1Kc0iYt6aCrcOqCk-dkcaUD4jxHYf9sZiCdHexnLmhPc/edit?usp=sharing

დანართი 1

https://docs.google.com/document/d/12qh8sAxWmEBm6TeXLl9u9ZtdiGHaxeiL/edit?usp=sharing&ouid=100120936352002954417&rtpof=true&sd=true

დანართი 2

https://docs.google.com/document/d/1y_eoXIj3xCWHZGOn1GZGZ9gOHpzOgdkj/edit?usp=sharing&ouid=100120936352002954417&rtpof=true&sd=true

ოქმები

ზედა კინჩხა

ზედა გორდი

დიდი კუხი

დიდი გუბი

დედალაური

გოჩა ჯიხაიში

გვაშტიბი

გვაზაური

გელავერი

გაღმა ნოღა

გამოღმა ნოღა

ბესიაური

ბანგვეთი

ახალშენი

ახალბედისეული

ხიდი

ძეძილეთი

ჩუნეში

შუა გუბი

ღვედი

ქუტირი

ქვედა კინჩხა

ქვედა გორდი

უძლოური

სუხჩა

საწულუკიძეო

საწისქვილო

რონდიში

პატარა ჯიაიში

ნახახულევი

კონტუათი

მათხოჯი

ლეფილე

ივანდიდი

კინჩხაფერდი

პატარა კუხი

პატარა გუბი

SIGN IN

Forgot Password

X