აუქციონები

ხონის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული აუქციონების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე  https://bitly.ws/YASG

 

მიმდინარე აუქციონები:

1. იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, შამათავას ქუჩა N10-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული 43.35კვ.მ ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული 85.38კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
დაწყბის დრო :26.10.2023
დასრულების დრო 03.11.2023
2.იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ მათხოჯში მდებარე შენობა-ნაგებობა N01 (დემონტაჟი) ვადაგაგრძელებული პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი.
დაწყების დრო: 26.10.2023
დასრულების დრო: 03.11.2023
3.იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, მოსე ხონელის ქ.N54-ში მდებარე 3000.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1 – განმეორებითი ელექტრონული აუქციონი.
დაწყბის დრო :27.10.2023
დასრულების დრო 06.11.2023
4.იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, ჭავჭავაძის ქუჩა, ჩიხი 1, N2-ის მიმდებარედ მდებარე 568.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1 (ნანგრევი) ვადაგაგრძელებული ელექტრონული აუქციონი.
დაწყბის დრო :27.10.2023
დასრულების დრო 06.11.2023
5.იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ გუბში მდებარე 1312.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N01 – ვადაგაგრძელებული ელექტრონული აუქციონი.
დაწყბის დრო :27.10.2023
დასრულების დრო 06.11.2023
6.იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ივანდიდში მდებარე 168.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N01 – ვადაგაგრძელებული ელექტრონული აუქციონი.
დაწყბის დრო :27.10.2023
დასრულების დრო 06.11.2023
7.იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, მოსე ხონელის ქ.N40-ში მდებარე 725.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1/3 -ვადაგაგრძელებული ელექტრონული აუქციონი.
დაწყბის დრო :27.10.2023
დასრულების დრო 06.11.2023
8.იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, გურამიშვილის ქუჩა N34-ში მდებარე 1982.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა – ვადაგაგრძელებული ელექტრობული აუქციონი.
დაწყბის დრო :27.10.2023
დასრულების დრო 06.11.2023

SIGN IN

Forgot Password

X