აუქციონები

ხონის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, ელექტრონულ აუქციონს აცხადებს:

1. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674368…
2. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674374…
3. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/674383…
4. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674385…
5. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674387…
6. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674393…

SIGN IN

Forgot Password

X