აუქციონები

ხონის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, ელექტრონულ აუქციონს აცხადებს:

2020 წელი
1. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674368…
2. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674374…
3. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/674383…
4. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674385…
5. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674387…
6. https://www.eauction.ge/Home/entityview/674393…
2023 წელი
1.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876253?fbclid=IwAR2gtqQkfW0jyj1ggqZTwA0Xxn7QePwHFie8tVJZVjjqiA-3HwcfX0Tpwqo
2.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876258?fbclid=IwAR3k2v5GtgpdQA0sm6wV7G29D-WZGXwOb-5kvQHoBdJMsZCSTmcSrJh4NAg
3.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876258?fbclid=IwAR1Z4pMm_ysAaBSfQ3ws6dPO7ZcLZMV033Bfw6QAw1wr0nr9fUdswGq3e_c
4.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876263?fbclid=IwAR2RHjyJMLD5sOn-DM8SkUFgnxjkWkmRzh82az_zQlRK1azlkHq5XULRCmk
5.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876265?fbclid=IwAR2FjkyhR-z3dmQl-0PGGWIlGq-RKWOgNQDKmfFD1DlTSDHWT-mtFi9be_I
6.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876268?fbclid=IwAR2FjkyhR-z3dmQl-0PGGWIlGq-RKWOgNQDKmfFD1DlTSDHWT-mtFi9be_I
7.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876272?fbclid=IwAR3k2v5GtgpdQA0sm6wV7G29D-WZGXwOb-5kvQHoBdJMsZCSTmcSrJh4NAg
8.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876277?fbclid=IwAR3kYoZxAAmIDItIxdQ5LJcqIgiRHYwgVYnZK8BfIoohdr2–yYT7nQLhRw
9.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876279?fbclid=IwAR1ia2_kxSIeLr7MxBgkWCp3NHdarsKVi4nYJN2LiVq0nuKUSYhWkb5gxbM
10.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876313?fbclid=IwAR2tkgCDC4kH4KW5ir14n9eiCwkbYBVZWdwwHG7EgJv5qAFNLKqQyAs7yA8

SIGN IN

Forgot Password

X