მერიის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

ხელმძღვანელი : ამირან კინწურაშვილი

ტელეფონის ნომერი: 595 36 96 36

აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახური

ხელმძღვანელი: სერგო ბალავაძე

ტელეფონის ნომერი: 595 77 63 72

სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

ხელმძღვანელი: ილია ყუფარაძე

ტელეფონის ნომერი: 599 96 59 60

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური

ხელმძღვანელი: ირაკლი ჟორჟოლიანი

ტელეფონის ნომერი: 595 78 77 54

ზედამხედველობის სამსახური

ხელმძღვანელი : დავით კოხრეიძე

ტელეფონის ნომერი: 593 14 76 34

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

ხელმძღვანელი: ლევან ჩიხლაძე

ტელეფონის ნომერი: 595 90 13 02

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

ხელმძღვანელი: კორნელი უგრეხელიძე

ტელეფონის ნომერი: 579 10 33 22

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური

ხელმძღვანელი: ლეილა კინწურაშვილი

ტელეფონის ნომერი: 595 00 77 87

კულტურის,განათლების,სპორტის,ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ხელმძღვანელი: მარიკა რუხაძე

ტელეფონის ნომერი: 577 14 34 29

SIGN IN

Forgot Password

X