ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

მერიის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

უფროსი: სახელი და გვარი  ტელ: +995 000 00 00 00

აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახური

სახელი და გვარი

სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

სახელი და გვარი

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური

სახელი და გვარი

ზედამხედველობის სამსახური

ზედამხედველობის სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური

კულტურის,განათლების,სპორტის,ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

SIGN IN

Forgot Password

X