მერის წარმომადგენლები

 1. ოთარ ჯაფარიძე – მერის წარმომადგენელი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 577 62 73 42;

 2. მიხეილ ანდრიაძე– მერის წარმომადგენელი გოჩა-ჯიხაიშის ადმინიტრაციულ ერთეულში. ტელ: 595 79 77 28;

 3. ომარი ჭელიძე– მერის წარმომადგენელი დედალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ:595 77 20 78;

 4. თამაზ გახოკიძე – მერის წარმომადგენელი მათხოჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599 92 49 27;

 5. გია ხურცილავა– მერის წარმომასდგენელი კინჩხის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 599 93 93 02;

 6. ბესიკ ჩანქსელიანი– მერის წარმომადგენელი ივანდიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 595 78 57 79;

 7. შალვა ძაგნიძე– მერის წარმომადგენელი ნახახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 595 56 93 97;

 8. ლევან ვაჭარაძე– მერის წარმომადგენელი კუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 595 17 67 72;

 9. არსენ უგულავა– მერის წარმომადგენელი გორდის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 595 77 92 74;

 10. ერისტო ეძგვერაძე– მერის წარმომადგენელი გუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ:595 77 92 74;

 11. გიორგი ლორთქიფანიძე– მერის წარმომადგენელი ძეძილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 598 91 61 33;

 12. ზურაბ მიქაძე– მერის წარმომადგენელი ქუტირის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ტელ: 595 77 89 76;ა

SIGN IN

Forgot Password

X