მიღებული აქტები

განკარგულებ 40 1

განკარგულება 40 2

განკარგულება 40 3

განკარგულება 40 4

განკარგულება 40 5

განკარგულება 40 6

განკარგულება 40 7

განკარგულება 40 8

განკარგულება 40 9

განკარგულება 40 10

განკარგულება 40 11

განკარგულება 40 13

განკარგულება 40 14

განკარგულებ 40 15

განკარგულება 40 16

განკარგულებ 40 17

განკარგულება 40 18

განკარგულებ 40 19

განკარგულება 40 20

განკარგულებ 40 21

განკარგულებ 40 22

განკარგულება 40- 23

განკარგულება 40 24

ანკარგულება 40 25

                                       25 დანართი

განკარგულება 40 26

განკარგულება 40 27

განკარგულება 40 28

                                        40 28 დანართი

განკარგულება 40 29

40 29 დანართი

განკარგულება 40 30

                                    40 30 დანართი

განკარგულება 40 31

განკარგულება 40 32

                            40 32 დანართი

განკარგულება 40 33

                               დანართი 40 33

განკარგულება 40 34

                                  დანართი 40 34

განკარგულება 40 35

                                     40 35 დანართი

განკარგულება 40 36

განკარგულება 40 37

განკარგულება 40 38

                             40 38 დანართი

განკარგულება 40 39

——————–დანართი 40 39

განკარგულება 40 40

——————-40 40 დანართი

განკარგულება 40 41

განკარგულება 40 42

განკარგულება 40 43

განკარგულება 40 44

განკარგულება 40 45

—————-დანართი 40 45

განკარგულება 40 47

—————47 ის დანართი

გაკკარგულებები 40 48

გაკკარგულებები 40 49

განკარგულება 50

გაკკარგულებები 40 51

————–40 51 დანართი

გაკარგულება 40 52

გაკარგულება 40 53

—————–53 დანართი

გაკარგულება 40 54

განკაქრგულება 40 59

განკაქრგულება 40 60

————დანართი 40 60

გაკარგულება 61

————დანართი 61

განკაქრგულება 40 62

განაკრგულება 63

————დანართი 63

განკაქრგულება 40 64

განკარგულება N82

განკარგულება N1

განკარგულება N2

განკარგულება N 3

განკარგულება N4

განკარგულება N 5

განკარგულება N6

განკარგულება N7

განკარგულება N8

განკარგულება 9

განკარგულება N10

განკარგულება 11

განკარგულება N12

განკარგულება 13

განკარგულება 14

განკარგულება 15

განკარგულება17

განკარგულება18

განკარგულება19

განკარგულება 20

განკარგულება 21

განკარგულება 22

განკარგულება 23

განკარგილება 24

განკარგულება 25

განკარგილება 26

განკარგილება 27

განკარგულება 28

განკარგულება 29

განკარგულება 30

განკარგულება N31

განკარგულება N32

განკარგულება N33

განკარგულება N34

განკარგულება N35

განკარგულება N36

განკარგულება N37

განკარგულება N38

განკარგულება N39

განკარგულება N40

განკარგულება N41

განკარგულება N42

განკარგულება N43

განკარგულება N44

განკარგულება N45

განკარგულება N46

ანკარგულება N47

განკარგულება N48

განკარგულება N49

განკარგულება N50

განკარგულება N51

განკარგულება N52

განკარგულება N53

განკარგულება N54

განკარგულება N55

განკარგულება N56

განკარგულება N57

განკარგულება N58

განკარგულება N59

განკარგულება N60

განკარგულება N61

განკარგულება N62

განკარგულება N63

განკარგულება N64

განკარგულება N65

განკარგულება N66

განკარგულება N67

განკარგულება N68

განკარგულება N69

განკარგულება N70

განკარგულებაN 71

განკარგულება N 72

განკარგულება N 73

განკარგულებაN 75

განკარგულება N76

 

 

განკარგულება 88

განკარგულება 89

განკარგულება 90

განკარგულება 91

განკარგულება 92

განკარგულება 93

განკარგულება 94

განკარგულება 95

განკარგულება 96

განკარგულება 97

განკარგულება 98

განკარგულება 99

განკარგულება100

განკარგულება101

განკარგულება102

განკარგულება103

განკარგულება N104

განკარგულება-N105

განკარგულება N106

განკარგულება N107

განკარგულება N108

განკარგულება N109

განკარგულება N110

განკარგულება N111

განკარგულება N 112

განკარგულება 113

განკარგულება 114

განკარგულება 115

განკარგულება 116

განკარგულება 117

განკარგულება 118

განკარგულება 119

განკარგულება 120

განკარგულება 121

განკარგულება 122

განკარგულება 123

განკარგულება 124

განკარგულება 125

განკარგულება 126

განკარგულება 127

განკარგულება 128

განკარგულება 129

განკარგულება 130

განკარგულება 131

განკარგულება 132

განკარგულება 133

განკარგულება N134

განკარგულება 135

განკარგულება 136

ანკარგულება 137

განკარგულება 138

განკარგულება 139

განკარგულება 140

გაკარგულება 141

განკარგულება 142

განკარგულება N143

განკარგულება N144

განკარგულება N145

განკარგულება N146

განკარგულება N147

განკარგულება N148

განკარგულება N149

განკარგულება N150

განკარგულება N151

SIGN IN

Forgot Password

X