მიღებული აქტები

განკარგულებ 40 1

განკარგულება 40 2

განკარგულება 40 3

განკარგულება 40 4

განკარგულება 40 5

განკარგულება 40 6

განკარგულება 40 7

განკარგულება 40 8

განკარგულება 40 9

განკარგულება 40 10

განკარგულება 40 11

განკარგულება 40 13

განკარგულება 40 14

განკარგულებ 40 15

განკარგულება 40 16

განკარგულებ 40 17

განკარგულება 40 18

განკარგულებ 40 19

განკარგულება 40 20

განკარგულებ 40 21

განკარგულებ 40 22

განკარგულება 40- 23

განკარგულება 40 24

ანკარგულება 40 25

                                       25 დანართი

განკარგულება 40 26

განკარგულება 40 27

განკარგულება 40 28

                                        40 28 დანართი

განკარგულება 40 29

40 29 დანართი

განკარგულება 40 30

                                    40 30 დანართი

განკარგულება 40 31

განკარგულება 40 32

                            40 32 დანართი

განკარგულება 40 33

                               დანართი 40 33

განკარგულება 40 34

                                  დანართი 40 34

განკარგულება 40 35

                                     40 35 დანართი

განკარგულება 40 36

განკარგულება 40 37

განკარგულება 40 38

                             40 38 დანართი

განკარგულება 40 39

——————–დანართი 40 39

განკარგულება 40 40

——————-40 40 დანართი

განკარგულება 40 41

განკარგულება 40 42

განკარგულება 40 43

განკარგულება 40 44

განკარგულება 40 45

—————-დანართი 40 45

განკარგულება 40 47

—————47 ის დანართი

გაკკარგულებები 40 48

გაკკარგულებები 40 49

განკარგულება 50

გაკკარგულებები 40 51

————–40 51 დანართი

გაკარგულება 40 52

გაკარგულება 40 53

—————–53 დანართი

გაკარგულება 40 54

განკაქრგულება 40 59

განკაქრგულება 40 60

————დანართი 40 60

გაკარგულება 61

————დანართი 61

განკაქრგულება 40 62

განაკრგულება 63

————დანართი 63

განკაქრგულება 40 64

განკარგულება N82

SIGN IN

Forgot Password

X