მიღებული აქტები

განკარგულებ 40 1

განკარგულება 40 2

განკარგულება 40 3

განკარგულება 40 4

განკარგულება 40 5

განკარგულება 40 6

განკარგულება 40 7

განკარგულება 40 8

განკარგულება 40 9

განკარგულება 40 10

განკარგულება 40 11

განკარგულება 40 13

განკარგულება 40 14

განკარგულებ 40 15

განკარგულება 40 16

განკარგულებ 40 17

განკარგულება 40 18

განკარგულებ 40 19

განკარგულება 40 20

განკარგულებ 40 21

განკარგულებ 40 22

განკარგულება 40- 23

განკარგულება 40 24

ანკარგულება 40 25

                                       25 დანართი

განკარგულება 40 26

განკარგულება 40 27

განკარგულება 40 28

                                        40 28 დანართი

განკარგულება 40 29

40 29 დანართი

განკარგულება 40 30

                                    40 30 დანართი

განკარგულება 40 31

განკარგულება 40 32

                            40 32 დანართი

განკარგულება 40 33

                               დანართი 40 33

განკარგულება 40 34

                                  დანართი 40 34

განკარგულება 40 35

                                     40 35 დანართი

განკარგულება 40 36

განკარგულება 40 37

განკარგულება 40 38

                             40 38 დანართი

განკარგულება 40 39

——————–დანართი 40 39

განკარგულება 40 40

——————-40 40 დანართი

SIGN IN

Forgot Password

X