მიღებული აქტები

განკარგულება 40 1

განკარგულება 40 2          განკარგულება 40 2 დანართი

განკარგულება 40 3

განკარგულება 40 4          განკარგულება 40 4 დანართი

განკარგულება 40 5          განკარგულება 40 5 დანართი

განკარგულება 40 6

განკარგულება 40 7          განკარგულება 40 7 დანართი

განკარგულება 40 8

განკარგულება 40 9          განკარგულება 40 9 დანართი

განკარგულება 40 11

განკარგულება 40 13          განკარგულება 40 13 დანართი

განკარგულება 40 14

განკარგულება 40 15          განკარგულება 40 15 დანართი

განკარგულება 40 16

განკარგულება 40 17

განკარგულება 40 18          განკარგულება 40 18 დანართი

განკარგულება 40 19          განკარგულება 40 19 დანართი

განკარგულება 40 20

განკარგულება 40 21

განკარგულება 40 22

განკარგულება 40 23          განკარგულება 40 23 დანართი

განკარგულება 40 24           განკარგულება 40 24 დანართი

განკარგულება 40 25          განკარგულება 40 25 დანართი

განკარგულება 40 26          განკარგულება 40 26 დანართი

განკარგულება 40 27          განკარგულება 40 27 დანართი

განკარგულება 40 28          განკარგულება 40 28 დანართი

განკარგულება 40 29

განკარგულება 40 30        განკარგულება 40 30 დანართი

განკარგულება 40 31          განკარგულება 40 31 დანართი

განკარგულება 40 32          დანართიგანკარგულება 40 32

SIGN IN

Forgot Password

X