საკრებულოს აპარატი

სახელი გვარი თანამდებობა ტელ.ნომრები
აკაკი ქვათელაძე პირველი რანგის საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის უფროსი)ხელმძღვანელი 595639091
ჯუნგლი გოდერიძე საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 595755509
დავით მაღლაკელიძე მეორე რანგის საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი) ხელმძღვანელი 577627616
ოთარ ქაშიბაძე საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 599555748
ნათია ქურასბედიანი მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 577627615
თეკლე ონიანი მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 577627480
შორენა ჩანქსელიანი მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 577627386
ირმა წივწივაძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 571545420
მაია ბობოხიძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 557089779
ლევან ბახტაძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 555411211
მაია ჭავჭანიძე საკრებულოს თავმჯდომარის მდივანი 555911459
ალექსანდრე ბარაბაძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი) 595909110
მანანა ბუაძე-სიმონიძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი) 595779573
ნინო ლიპარტელიანი მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი) 595509469
შორენა კაკაბაძე მუდმივმოქმედ კომისიებში მოწვეული სპეციალისტი 599982795
მაგდა საღარაძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 591812431
ბადრი ხაჭაპურიძე თავმჯდომარის მძღოლი 599965954
გოჩა შველიძე თავმჯდომარის მოადგილის მძღოლი 597692002
ომარ რუხაძე მუდმივმოქმედ კომისიებში მოწვეული სპეციალისტი 558747878
რამაზი დანელია საკრებულოს უსაფრთხოების სახსახურის სპეციალისტი 551556603
ლელე ჯანელიძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 577627320

SIGN IN

Forgot Password

X