საკრებულოს აპარატი

სახელი გვარი თანამდებობა ტელ.ნომრები
აკაკი ქვათელაძე პირველი რანგის საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის უფროსი)ხელმძღვანელი 595639091
ქეთევან ყუფარაძე მეორე რანგის საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი) ხელმძღვანელი 577 627374
დავით მაღლაკელიძე მეორე რანგის საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი) ხელმძღვანელი 577627616
ლელა ჯანელიძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 577627320
ნათია ქურასბედიანი მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 577627615
თეკლე ონიანი მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 577627480
შორენა ჩანქსელიანი მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 577627386
ბაჩანა ბასილაია მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 595909124
მაია ბობოხიძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 557089779
ლევან ბახტაძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 555411211
მაია ჭავჭანიძე მუდმივმოქმედ კომისიებში მოწვეული სპეციალისტი 555911459
ალექსანდრე ბარაბაძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი) 595909110
მანანა ბუაძე-სიმონიძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი) 595779573
ნინო ლიპარტელიანი მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი) 595509469
შორენა კაკაბაძე მუდმივმოქმედ კომისიებში მოწვეული სპეციალისტი 599982795
მაგდა საღარაძე მესამე რანგის საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 591812431
ბადრი ხაჭაპურიძე თავმჯდომარის მძღოლი 599965954
გოჩა შველიძე თავმჯდომარის მოადგილის მძღოლი 597692002
ომარ რუხაძე მუდმივმოქმედ კომისიებში მოწვეული სპეციალისტი 558747878
გელა ჩოგოვაძე თავმჯდომარის თანაშემწე 595750778
რამაზი დანელია საკრებულოს უსაფრთხოების სახსახურის სპეციალისტი 551556603

SIGN IN

Forgot Password

X