სკრინინგის განცხადება – ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალბედისეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბაზალტის (714 120 მ3) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის –  ბაზალტის (714 120 მ3) მოპოვება;

ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხონის მუნიციპალიტეტი;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

დეტალურად იხილეთ: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33154

SIGN IN

Forgot Password

X