2016 წლის საპატიო მოქალაქეები

  1. ვახტანგ წივწივაძე ____ ქ.თბილისის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი.

  2. ამბერკი ტაბიძე ____ ვეტერანი სპორცმენი.

  3. გიორგი რატიანი ____ მსახიობი.

 

SIGN IN

Forgot Password

X