მერიაში ტრენინგი გაიმართა

ხონის მუნიციპალიტეტში პროექტის ,, ეკო-გრანტების პროგრმის ,, ფარგლებში ტრენინგი გაიმართა.

კლიმატი , კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა თხილსა და სხვა კაკლოვანი კულტურებეზე- ეს იყო საინფორმაციო შეხვედრის ძირითადი თემა.

ტრენიგს საჯარო მოხელეები, ადგილობრივი ფერმერები და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ.

ღონისძიებას ორგანიზება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხონის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურმა გაუწია.

         

SIGN IN

Forgot Password

X