მიწის სისტემური რეგისტრაციის გეგმა-გრაფიკი

?ხონის მუნიციალიტეტში მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში, ადმინისტრაციულ ერთეულებში საკადასტრო აგეგმითი-აზომვითი სამუშაოების გეგმა გრაფიკი მცირედით შეიცვალა და ასეთია:
✅ივანდიდი-2022 წელი,ნოემბერი;
✅კუხი-2023წელი,მარტი;
✅მათხოჯი- 2023 წელი, ივლისი;
✅გორდი-2024 წელი, იანვარი;
✅კინჩხა-2024 წელი,აგვისტო;
✅ძეძილეთი-2024 , ოქტომბერი;
✅ნახახულევი, 2024 წელი, ოქტომბერი;
✅დედალაური- 2024 წელი, ოქტომბერი;
✅ხონი-2024 წელი, ნოემბერი;
✅ქუტირი-2024 წელი, ნოემბერი;
✅გოჩა-ჯიხაიში-2024 წელი, ნოემბერი;
✅გუბი-2024 წელი, ნოემბერი;

SIGN IN

Forgot Password

X