შშმ პირთა საბჭოს სხდომა გაიმართა

დღეს, ხონის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომა გაიმართა. განიხილეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული მიმდინარე აქტუალური საკითხები.
 საბჭო წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში განიხილავს მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი პირობების შექმნის საკითხებს.
საბჭოს შემადგენლობაში არიან მერიის, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეები.

SIGN IN

Forgot Password

X