გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

22 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, გუბის ადმინისტრაციული ერთეულის კულტურის სახლის შენობაში , მუნიციპალიტეტის მერი ლადო ჯურხაძე  წარადგენს გაწეული სამუშაოს 9 თვის ანგარიშს.

დასწრება თავისუფალია;

SIGN IN

Forgot Password

X