იურიდიული პირები

ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა

დირექტორი:  ლია ჩარგეიშვილი 

ტელ: 595 33 21 94

—————–

ა(ა)იპ  ხონის კულტურის ცენტრი

დირექტორი: მინერი ონიანი

 ტელ:577 64 39 99

—————–

ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა

დირექტორი:  მაიაი სტურუა

ტელ: 577 64 39 49

—————–

ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა

დირექტორი:  გიორგი ვაშაკიძე

ტელ: 555 59 43 67

—————–

ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი

დირექტორი: მანანა ჯოხიძე  

ტელ: 599 18 96 28

—————-

ა(ა)იპ  ხონის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

დირექტორი:  ალეკო ვეკუა

ტელ: 599 29 29 85

—————-

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის ,,იმერეთი,,

დირექტორი:  თამაზ აბაზაძე

ტელ: 599 62 29 40

—————-

ა(ა)იპ  ხონის ინფორმატიკის ცენტრი

დირექტორი:  სოფიკო საღარეიშვილი

ტელ: 599 96 89 94

—————-

ა(ა)იპ ხონის ცენტრალური საბავშვო ბაღი

დირექტორი:  ხათუნა ბახტაძე 

ტელ: 595 33 21 95

—————–

ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

დირექტორი:  ლელა გოფოძე

ტელ: 577 96 18 96

——————

ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი

დირექტორი:  მაია აკობიძე 

ტელ: 577 62 75 58

—————–

ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის სამსახური

დირექტორი:   ავთანდილ ხუროძე 

ტელ:595747237

—————–

ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის-ცენტრი

დირექტორი: აკაკი გოფოძე

ტელ: 555 22 44 66

—————-

ა(ა)იპ ხონის სათნოების სახლი

დირექტორი:  თამარ გენძეხაძე  

ტელ: 599 18 54 48

—————–

ა(ა)იპ ხონის საინფორმაციო ცენტრი

დირექტორი:  ქეთევან ბახტაძე

ტელ: 593 57 53 09

—————–

ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება

დირექტორი:  ლალა გორდაძე

ტელ: 577 34 57 55

—————–

ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

დირექტორი:  ედუარდ გეგუჩაძე

ტელ:595 88 21 99

SIGN IN

Forgot Password

X