იურიდიული პირები

ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა

დირექტორი:  ლია ჩარგეიშვილი 

ტელ: 595 33 21 94

მის: ქ. ხონი, თავისუფლების მოედანი # 15;

ელ.ფოსტა:xonisbiblio@gmail.com

—————–

ა(ა)იპ  ხონის კულტურის ცენტრი

დირექტორი: მინერი ონიანი

 ტელ:577 64 39 99

მის: ქ. ხონი, კაკაბაძის ქ. # 11;

ელ.ფოსტა:khoniskulturiscentri77@gmail.com

—————–

ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა

დირექტორი:  მაიაი სტურუა

ტელ: 577 64 39 49

მის: ქ. ხონი, პოლიკარპე კაკაბაძის ქ. # 15;

ელ.ფოსტა:xoni.samusikoskola@gmail.com

—————–

ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა

დირექტორი:  გიორგი ვაშაკიძე

ტელ: 555 59 43 67

მის:ქ. ხონი, შამათავას ქ. # 6;

ელ.ფოსტა:samkhatvroskola87@gmail.com

—————–

ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი

დირექტორი: მანანა ჯოხიძე  

ტელ: 599 18 96 28

მის: ქ. ხონი, გურამიშვილის ქ. # 3;

ელ.ფოსტა:mananajoxidze@gmail.com

—————-

ა(ა)იპ  ხონის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

დირექტორი:  ალეკო ვეკუა

ტელ: 599 29 29 85

მის:ქ. ხონი,ჭავჭავაძის ქ. პირველი ჩიხი;

ელ. ფოსტა:xazaradze73@gmail.com

—————-

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის ,,იმერეთი,,

დირექტორი:  თამაზ აბაზაძე

ტელ: 599 62 29 40

მის:ქ. ხონი, პოლიკარპე კაკაბაძის ქ. # 7;

ელ.ფოსტა:http://klubiimeretigmail.com

—————-

ა(ა)იპ  ხონის ინფორმატიკის ცენტრი

დირექტორი:  სოფიკო საღარეიშვილი

ტელ: 599 96 89 94

მის: ქ.ხონი, პოლიკარპე კაკაბაძის ქ. # 17;

ელ.ფოსტა:khoni_informatika@gmail.com

—————-

ა(ა)იპ ხონის ცენტრალური საბავშვო ბაღი

დირექტორი:  ხათუნა ბახტაძე 

ტელ: 595 33 21 95

მის: ქ. ხონი, ჭანტურიას ქ. # 9;

ელ.ფოსტა:khonisbagebisgertianeba1@gmail.com

—————–

ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

დირექტორი:  ლელა გოფოძე

ტელ: 577 96 18 96

მის: ქ. ხონი, პოლიკარპე კაკაბაძის ქ. # 17;

ელ.ფოსტა:khonisjandacva@gmail.com

——————

ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი

დირექტორი:  მაია აკობიძე 

ტელ: 577 62 75 58

მის: ქ. ხონი, მოსე ხონელის ქ. #35;

ელ.ფოსტა:msaxli@yahoo.com

—————–

ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის სამსახური

დირექტორი:   ავთანდილ ხუროძე 

ტელ:595747237

მის:₾ ქ. ხონი, მოსე ხონელიქ. # 1;

ელ.ფოსტა:khonisasaflaomeurneoba@gmail.com

—————–

ა(ა)იპ ხონის კომუნალური სერვის-ცენტრი

დირექტორი: აკაკი გოფოძე

ტელ: 555 22 44 66

მის: ქ. ხონი, მოსე ხონელის ქ. # 3;

ელ.ფოსტა:khoni.komunaluri@gmail.com

—————-

ა(ა)იპ ხონის სათნოების სახლი

დირექტორი:  თამარ გენძეხაძე  

ტელ: 599 18 54 48

მის:ქ. ხონი, გურამიშვილის ქ. # 1;

ელ.ფოსტა:xonissatnoebissaxli@gmail.com

—————–

ა(ა)იპ ხონის საინფორმაციო ცენტრი

დირექტორი:  ქეთევან ბახტაძე

ტელ: 593 57 53 09

მის: ქ. ხონი, პოლიკარპე კაკაბაძის ქ.# 17;

ელ.ფოსტა:xonissainformaciocentri@yahoo.com

—————–

ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება

დირექტორი:  ლალა გორდაძე

ტელ: 577 34 57 55

მის:ქ. ხონი, ახალგაზრდობის ქ. # 1;

ელ.ფოსტა:teqnikosta.saxli2013@gmail.com

—————–

ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

დირექტორი:  ედუარდ გეგუჩაძე

ტელ:595 88 21 99

მის: ქ. ხონი, მოსე ხენელის ქ. # 3;

ელ.ფოსტა:mats.khoni@gmail.com

ა(ა)ი-ებ-ის თანამშრომლები

ა(ი)პების თანამშრომლების რაოდენობა 2020.2021.2023 წ.

ა(ა)იპ-ების ანგარიშები 2020

ა(ა)ი ხონის ბიბლიოთეკების გაერთიანება – ანგარიში 2020
ა(ა)ი ხონის კომუნალურისერვის- ცენტრი – ანგარიში 2020
ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა-ანგარიში 2020
ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა-ანგარიში2020
დანართი ( სამხატვრო სკოლა)
ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური-ანგარიში 2020
დანართი (სასაფლაო მეურნობის მართვის სამსახური)
ა(ა)იპ ინფორმატიკის ცენტრი- ანგარიში 2020
ა(ა)იპ სათნოების სახლი -ანგარიში 2020
ა(ა)იხონის საფეხბურთოკლუბი ,, იმერეთი,, – ანგარიში 2020
ა(ა)იპ  ხონის მადლიერების სახლი -ანგარიში 2020
ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი -ანგარიში 2020
დანართი ( ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი)
ა(ა)იპ ხონის ვეტა ჩხენკელის სახელობის მოსწავლე- ახალგაზრდობის ცენტრი-ანგარიში 2020
ა(ა)იპ ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება-ანგარიში 2020
ა(ა)იპ ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი-ანგარიში 2020
დანართი (ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისცენტრი)
ა(ა)იპ ხონის საინფორმაციო ცენტრი- ანგარიში 2020

ა(ა)იპ-ების ანგარიშები 2021

ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობა – ანგარიში 2021
ა(ა)ი ხონის მადლიერების სახლი – ანგარიში 2021
დანართი( მადლიერების სახლი) (1)
დანართი( მადლიერების სახლი) (2)
ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი-ანგარიში 2021
ა(ა)იპ ხონის ბაგა-ბაღებისგაერთიანება- ანგარიში 2021
(ა)იპ ხონის კულტურისცენტრი-ანგარიში 2021
ა(ა)იპ ხონის სათნოების სახლი- ანგარიში 2021
დანართი (სათნოების სახლი)
ა(ა)იპ ხონის საინფორმაციო ცენტრი
ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა- ანგარიში 2021
ა(ა)ი ხონის ბიბლიოთეკების გაერთიანება – ანგარიში 2021
ა(ა)ი ხონის ინფორმატიკის ცენტრი- ანგარიში 2021
ა(ა)ი ხონის ისტორიული მუზეუმი – ანგარიში 2021
ა(ა)ი ხონის სამუსიკო სკოლა-ანგარიში 2021
ა(ა)ი ხონის სასპორტო სკოლა-ანგარიში 2021
ა(ა)ივეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი-ანგარიში 2021
ა(ა)იპ ხონის საფეხბურთო კლუბი ,,იმერეთი,, – ანგარიში 2021

 

შესყიდვები2022

ა(ა)ი სასაფლაო მეურნეობა-შესყიდვები 2022

 

შესყიდვები 2020

ა(ა)იპ ხონის სასპორტო სკოლა- შესყიდვები 2020

 

შესყიდვები 2021

ა(ა)ი საფეხბურთო კლუბი იმერეთი-შესყიდვები 2021
ა(ა)იპ ხონის ინფორმატიკის ცენტრი -შესყიდვები 2021
ა(ა)იპ ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი-შესყიდვები2021
ა(ა)იპ ხონის საინფორმაციოცენტრი- შესყიდვები 2021
ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა-შესყიდვები2021
ა(ა)იპ ხონის სასპორტი სკოლა-შესყიდვები 2021
ა(ა)იპ ხონის ბიბლიოთეკების გაერთიანება- შესყიდვები 2021

SIGN IN

Forgot Password

X